České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Slánská hora

Slánská hora (330 m) je přírodní památka a výrazná terénní dominanta, která se vyvyšuje východně nad městem Slaný v okrese Kladno. Od města Slaný je oddělena údolím Červeného potoka. Z vrcholu nebo z několika míst na západním úbočí jsou jedinečné výhledy na město Slaný.

Zajímavosti o Slánské hoře

Přírodní památku Slánská hory tvoří území o rozloze 2,23 ha, které zaujímá severní a západní úbočí hory. Zbytek rozlohy hory je ochranné pásmo. Svahy Slánské hory pokrývá většinou smíšený les, na severním a západním úbočí se nachází čedičová skaliska. V minulosti zde vyvěraly dva slané prameny, ty zde ale již neexistují. Podle těchto slaných pramenů je město Slaný pojmenováno.

Spolu s nedalekou jižněji ležící Vinařickou horou (413 m) je Slánská hora podobně jako vrcholy Českého středohoří vulkanického původu. Geomorfologicky ale patří do celku označovaného jako Pražská plošina.

Na jižním úbočí Slánské hory se nacházejí tři velké dřevěné kříže z roku 1662, které připomínají utrpení místních obyvatel v období třicetileté války.


Karel Bělina při práci na feratě
 

Feraty na Slánské hoře

S nápadem postavit feraty na Slánské hoře přišel jednatel místní firmy Ekofrukt Slaný, spol. s r.o.  Tomáš Richter 23. listopadu 2014. V pondělí 24. 11. 2014 jsme společně prošli terén a domluvili se na vytýčení dvou směrů na přilehlý pilíř. Z pilíře byl domluven přeskok a trasa cesty doprava ke komínu a jím výstup až na vrchol k turistické cestě. Po značené turistické cestě se dá sejít na parkoviště nebo zpět doleva na prostranství pod feratou.

Výstavba zajištěných cest probíhala poměrně rychle, 21. dubna 2015 byly zpřístupněny dvě cesty a to „Spirála“ a „Richtrovka“. Město Slaný, které výstavbu feraty podporovalo a po zhotovení převzalo, zveřejnilo při příležitosti otevření feraty následující informaci: Za účasti některých známých sportovců (Jiří Tlustý, Milan Nový a dalších), stavitele feraty Karla Běliny, představitelů města a dalších hostů, byla včera slavnostně otevřena tzv. „Via Ferata“ neboli zajištěná stezka na Slánské hoře. Od této chvíle již plně slouží každému, kdo má rád tento velmi rychle se popularizující sport.

Současným správcem feraty je Roman Kozelka. Feraty se nacházejí na severní straně Slánské hory. Výška stěn je zhruba 40 metrů. Přístup k nim vede z Bienertovy ulice, která se nachází na jihovýchodním úbočí Slánské hory. Na konci Bienertovy ulice je u lesa parkoviště. Z něho se přichází lesní pěšinou až pod severní stěny hory na prostranství, kde začínají nástupy na jednotlivé cesty. Každá z cest je označena informační tabulkou s názvem a se stupněm obtížnosti.

 

Popis jednotlivých cest:

 

Pravá část Slánské hory

 

Slánská promenáda

Nástup 9 m vpravo od strže, která dělí stěnu na levou a pravou část. Úvodní výstup kolmo až k začátku traverzu. Traverz vede úhlopříčně stěnou doleva až za hranu do širokého komína. Komínem pravou částí stěny podél fixního lana až do sedla. Ze sedla snadným terénem až na vrchol Slánské hory.

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: D/E

Čas výstupu: 1 h

 

Enšpígl

Nástup vlevo od Slánské promenády. Nejprve výstup treverzem vlevo stěnou a po kramlích přechod k traverzu Slánské promenády. Další průběh shodný se Slánskou promenádou.

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: C/D

Čas výstupu: 1 h

 

Masochyst

Z kouta na začátku strže výstup kolmo stěnou až do traverzu Slánská promenáda. Další průběh shodný se Slánskou promenádou.

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: D

Čas výstupu: 1 h

 

Levá část Slánské hory:

 

Richtrovka

Nástup vlevo od strže, která dělí stěnu na levou a pravou část. Stěnou výstup křížem doprava až na hranu. Po hraně podle zajištění až na vrchol pilíře. Z pilíře přeskokem na plošinu k vrcholové knize. Odtud doprava ke komínu, komínem po stupačkách do žlabu a až na turistickou cestu

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: B/C

Čas výstupu: 1 h


úvodní hrana na RichtrovceRichtrovka

Spirála

Nástup na cestu na hraně krátce vlevo od strže. Výstup traverzem stěnou šikmo doleva nahoru až na římsu. Po této římse do komína a tímto komínem na vrchol pilíře. Z pilíře přeskokem na plošinu k vrcholové knize. Odtud doprava ke komínu, komínem po stupačkách do žlabu a až na turistickou cestu.

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: C

Čas výstupu: 1 h


Cesta spirála

Cesta přátelství

Nástup na cestu na hraně krátce vlevo od strže. Výstup hranou po stupačkách až na hladkou plotnu. Plotnou traverz po železných stupech až na hranu a hranou až na vrchol pilíře. Z pilíře přeskokem na plošinu k vrcholové knize. Odtud doprava ke komínu, komínem po stupačkách do žlabu a až na turistickou cestu.

Návrat zpět po turistické značené cestě.

Obtížnost: B/C

Čas výstupu: 1 h


Cesta přátelství - vpravo markantní strž, která dělí celý areál na pravou a levou část

Lanové mosty

V horní části stěny jsou nad sebou dva lanové mosty, které spojují levou a pravou část stěny. Horní most se jmenuje Václavův most a spodní lanový most je Karlův most. Příchod na mosty je možný po cestách Richtrovka, Slánská promenáda nebo Masochyst.


Karlův most - spodní lanový mostVáclavův most - horní lanový mostVáclavův most v horní části stěny

text: Karel Březina, Ladislav Jirásko
foto: Karel Březina
topo oblasti: František Susa