České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Pastýřská stěna

Pastýřská stěna v Děčíně je dominantní skalní stěna nedaleko centra města, která se nachází na levém břehu Labe přímo proti děčínskému zámku. Z vrcholu stěny, z terasy u výletní restaurace, jsou krásné výhledy na řeku Labe i na město.

Ve stěně vybudoval Karel Bělina v letech 2012 až 2016 po domluvě a na žádost vedení města Děčín jedinečné zajištěné cesty, stěna je dnes známá jako „Via Ferata Pastýřská stěna“. S myšlenkou vybudovat feraty právě na Pastýřské stěně přišel zakladatel HUDY sportu Jindřich Hudeček. Materiál na první feratu „Cesta do nebíčka“ dodal Richard Litochleb z HUDY sportu. První přelezení této feraty se uskutečnilo 8. května 2013. Prvními, kdo cestu přelezli, byli Zdeňka Volávková, Miloslava Bělinová, Karolína Bělinová, Světlana Pavlátová a Karel Bělina. Feratu slavnostně otevřel 24. května starosta města Děčín pan František Pelant.

Pastýřská stěna je největší areál zajištěných cest v Česku, celkem je zde šestnáct ferat o obtížnosti A/B až D. Unikátní je lanový most v horní části Pastýřské stěny nazvaný po staviteli „Karlův most“.

Nástup na cesty je z labského nábřeží.


Popis jednotlivých ferat od jejich stavitele

1. Cesta do nebíčka (C/3+), čas výstupu 1 hodina

V levé části stěny z hlubokého koutu nejprve po stupačkách až k začátku schodiště. Po schodišti doleva na podestu a výše doprava na velkou terasu. Zde začíná většina dalších cest. Dále doprava a stěnou šikmo vzhůru ke spáře a na vrchol pilíře. Následuje traverz podél stěny kolem vrcholové knížky do komína a jím sestup do kouta. Cesta pokračuje traverzem kolem velkého skalního bloku doleva pod výrazný kout. Odtud stěnou šikmo doleva nejprve sestup a pak po pilíři výstup na polici k žebříku. Nakonec po žebříku přímo na vrchol.

První přelez: 8. 5. 2013

 

2. Tichá tolerance (C), čas 1 hodina

Z velké terasy v levé části krátce po pilíři, odtud traverz doprava stěnou po stupačkách ke schodišti. Dále společně s Cestou do nebíčka až na velkou polici. Z police výrazným koutem pod převis. Pak následuje traverz stěnou doprava a převislou stěnou až na pilířek. Odtud přepadem do stěny a dále až na pilíř k vrcholové knize. Z tohoto místa traverz vlevo kolem velkého skalního bloku. Na konci tohoto traverzu sestup na polici a po ní doleva k výraznému koutu – zde vlevo přichází Cesta do nebíčka. Dále koutem nahoru a stěnou šikmo doleva na polici – zde opět setkání s Cestou do nebíčka. Následuje traverz vlevo a výše zpět doprava k žebříku a po něm na vrchol.

První přelez: 17. 1. 2014


Tichá tolerance


Tichá tolerance

3. Spolčení hlupců (C), čas 30 minut

Z velké terasy podle značení strmý výstup s využitím slaňovacích kruhů, které jsou umístěny na plocho a slouží jako stupačky. V dolní třetině se kříží s Cestou do nebíčka a pokračuje po stupačkách stěnou přímo vzhůru až k dlouhému traverzu, který vede vpravo. Z traverzu vede cesta opět po slaňovacích kruzích a po kramlích pod převislou část pilíře. Za dalším traverzem doprava pod vrcholový převis. Odtud po stupačkách na pilíř a k vrcholové knize.

 

4. Vzpomínka, (B/2+)

Z velké terasy po dlouhém mírně stoupajícím traverzu doprava přes hranu pilíře do výrazného koutu. Za tímto koutem se cesta napojuje na Cestu do nebíčka. Dále až na vrchol pilíře.

První přelez: 2. 7. 2014

 

5. Hladový poutník (B/2+), čas 30 minut

Cesta vede z velké terasy v pravé části horního pilíře dlouhým traverzem doprava přes skalní hranu. Dále koutem za hranou pilíře, zde se připojuje cesta Vzpomínka. Odtud krátce na vrchol pilíře k vrcholové knize.

První přelez: 3. 4. 2014

 

6. Stříbrná vůle (D/3), čas 40 minut

Z velké terasy vpravo do cesty Hladový poutník a po ní traverz pod komín. Dále po stupačkách do komína a až na balkónek v komíně. Vnitřkem komína na balkon s knihou. Od knihy po stupačkách do svahu a výstup k zábradlí.

První přelez: 2. 7. 2014

 

7. Pošetilost mocných (D/4), čas 40 minut

Z velké terasy pod komín po cestě Stříbrná vůle. Pod začátkem komína krátce vzhůru a doprava do převislé stěny a touto stěnou výstup až na římsu k vrcholové knize. Dále stěnou vzhůru, pak krátký traverz, nakonec vlevo nahoru a výstup podél zábradlí.

První přelez: 19. 7. 2014

 

8. Pastýř (D), čas 1 hodina

Z velké terasy vede ferata vlevo od nástupu na cestu Tichá tolerance. Na začátku převislý traverz doprava, výše se cesta stáčí doleva ke skalní hraně. Odtud výstup opět více vpravo až k cestě Tichá tolerance.

První přelez: 18. 10. 2014

 

9. Fróna (D), čas 20 minut

Cesta začíná vlevo od vrcholové knihy. Vede převisem po stupačkách. Je to dynamické a gymnastické lezení.

První přelez: 27. 10. 2014

 

10. Karlův most, čas 5 minut

Přemostění mezi cestami Fróna a Tichá tolerance v horní části stěny. Karlův most tvoří tři ocelová lana – jedno lano na nohy a dvě boční lana na jištění.

První přelez: 2. 11. 2014

 

11. Dráteník (D/2+), čas 40 minut

Nástup je z cesty Pastýř. Z úvodní pasáže Pastýře na označeném místě mírně vlevo do kouta. Za koutem traverz doprava pod malý převis. Zde se cesta stáčí vlevo a pokračuje přes dva velké převisy. Nad horním převisem pokračuje výstup ke hraně komínu, po této hraně až k vrcholové knize. Nakonec výstup na cestu Tichá tolerance.

První přelez: 17. 2. 2015

 

12. Vzdušný balet (A/B), čas 20 minut

Tato cesta vede v nejhornější části stěny, je to spojka mezi feratami Tichá tolerance a Memento HTW.

První přelez: 17. 2. 2015

 

13. Memento HTW (C), čas 35 minut

Tato cesta začíná na velké terase, z ní vlevo po chodeckém terénu ke skalnímu bloku. Cesta vede po hraně tohoto bloku k cestě Rock Empire. Dále výstup k převislé hladké stěně a touto stěnou výstup až do místa, kde se napojuje na cestu Vzdušný balet.

První přelez: 18. 4. 2015

 

14. Rock Empire (C), čas 40 minut

Nástup na tuto cestu je stejný jako u cesty Memento HTW. Od začátku výstupu do převislého koutu a tímto koutem stálý výstup až na vrchol pilíře. Po pilíři až na cestu Vzdušný balet.

První přelez: 18. 4. 2015

 

15. Pivovarská (D), čas 50 minut

Z nábřeží zcela vlevo podle ukazatele krátkou stěnkou na římsu a z ní za skalní hranu. Dále po stupačkách až na druhou podestu schodiště. Odtud šikmo svahem k nástupu na cestu Rock Empire. Dále šikmo doleva stěnou k převisu, převisem doprava a pak zase vlevo stálý výstup stěnou až na začátek svahu.

První přelez: 28. 4. 2016


Pivovarská

16. Challenge (C), čas 15 minut

Od vrcholové knížky křížem doprava po stupačkách přes Cestu do nebíčka až na vrchol.

První přelez: rok 2017


Challenge

Další informace na: www.region-ceskesvycarsko.cz

 

Sestup ze všech zajištěných cest vede vlevo po značené turistické cestě až na nábřeží.


Na vybudování zajištěných cest se finančně podíleli:

Úřad města Děčína, Karel Bělina, HUDY sport, Rock Empire Benešov nad Ploučnicí, Memento HTW, Pivovarská restaurace Kapitán Děčín, Metrostav Praha, Sbor dobrovolných hasičů Povrly. Ke krytí výdajů sloužila i dobrovolná sbírka Lezců a přátel Via ferata Pastýřská stěna.

 

Text: Karel Bělina, Ladislav Jirásko
Foto: Karel Bělina
Topo: Miroslav Albert