České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Feraty na Vrabinci

!! Feraty byly v únoru 2021 odstraněny - viz info na lezec.cz !!

 

Vrabinec je čedičový skalní útvar tvořený několika sopouchy, které ze všech stran vysoko vyčnívají nad své okolí. Celá lokalita se nachází na pravém břehu Labe severně od obce Těchlovice. V říjnu roku 2018 zde postavil Karel Bělina novou zajištěnou cestu, která vede na Vrabinec a kterou pojmenoval Jízda zbrojnošů. Během května 2019 byla tato cesta doplněna o další dvě, které jsou pojmenovány Lakomá husa a Vyhlídka na Babětín.


Vrabinec, foto: Zdena Václavková

Vrabinec se nachází na vyhlídkovém návrší, které nad obcemi Přední Lhota a Babětín ze severu vymezuje údolí Rychnovského potoka. Dominantní poloha skalního útvaru se stala na počátku 15. století důvodem k postavení hradu, který zde nechal vybudovat pan Jan z Těchlovic. Uvádí se, že hrad byl postaven v roce 1404. Doba existence hradu však nebyla příliš dlouhá, osudným se mu stalo vypálení v roce 1444. Hospodářský dvůr na severním úpatí hradu zůstal ale zachován a byl obydlen až do poloviny 20. století. Dnes je dvůr, stejně jako hrad, pouhou zříceninou, zbytky dvoru se nachází na sedle pod Vrabincem. V roce 1993 byl Vrabinec vyhlášen za přírodní rezervaci, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Mohutný čedičový skalní útvar je známá lezecká lokalita.


Pohled do údolí Labe, foto: Šárka Fáčková

Přístup:

Od železniční stanice Těchlovice po červené turistické značce do Přední Lhoty a dále po silnici směrem na Babětín. Na označeném místě odbočení vlevo ze silnice a po pěšině lesem na pastvinu, po pastvině vede pěšina stále vzhůru na sedlo pod Vrabincem. Sedlo se nachází u severní paty vrcholové kupy Vrabince. Na sedle je přístřešek a posezení se stolem a lavicemi. Je tu také rošt na grilování a voda v barelech, které sem dováží správce lokality Jaroslav Krebs. Z Těchlovic asi 50 až 60 minut. Ze sedla pod Vrabincem vede červená značka na sever na Velký Chlum (608 m), k jihu pak na Bukovou horu (683 m).

Z červené značky odbočuje od přístřešku značená stezka, která se asi po 50 metrech dělí.

Přímá cesta od tohoto rozdělení vede na začátek feraty „Jízda zbrojnošů“. Nemáte-li zájem o tuto feratu, dá se po této cestě vystoupit až na vrchol Střední věže, což je jeden ze sopouchů tohoto skalního útvaru. Závěrečný výstup na Střední věž vede po úzkých skalních výstupcích – výstup je dosti náročný a za vlhka nebo mrazu může být i nebezpečný.

Levá odbočka od rozdělení vede po vrstevnici a po 60 metrech pod stěnou věže Pevnost přichází na začátek nové feraty „Lakomá husa“. Lakomá husa obchází celou věž Pevnost, na konci tohoto traverzu je doleva odbočka na další novou feratu „Vyhlídka na Babětín“. Vyhlídka na Babětín končí na vrcholu věže Skalní pilíř.

Příjezd:

Autem z Těchlovic směrem na Babětín, asi 600 metrů za železničním přejezdem po pravé straně první parkoviště pro pět aut. Zde přejděte silnici a dále pokračujte po červeně značené turistické trase vedoucí ke zřícenině hradu Vrabinec. Druhé o málo větší parkoviště je nad prvním místem po levé straně silnice. Z parkoviště ke zřícenině asi 20 minut.


Výhledy na Vrabinci nemají chybu..., foto: Šárka Fáčková

Lezecká lokalita Vrabinec

Z horolezeckého pohledu se jedná o středně velkou oblast místního významu. Na Vrabinci je sedm lezeckých sektorů (Hlavní, Střední a Malá věž, Střední jehla, Hláska, Pevnost a Zelený pilíř), 83 lezeckých cest o obtížnosti 1-6 UIAA, všechny cesty jsou odjištěny borháky a slaňovacími oky, jsou tam i vrcholové knihy, výška skalního útvaru dosahuje až 80 metrů. Skála je místy lámavá, helma je nutností.

Do roku 1964 se lezlo na Hlavní věž, Střední jehlu a Střední věž. Bylo zde celkem 16 cest.

Lezecká činnost se tu rozšířila v letech 1966–1999 a tím počet výstupů dosáhl plnou stovku. Správcem Vrabince je Jarda Krebs.

 

Ferata Jízda zbrojnošů

Ochoz pod Malou a Střední věží sloužil jako traverz k nástupům lezeckých cest. Později byl tento ochoz pro větší bezpečnost zajištěn horolezeckým lanem. Časem se však lano muselo z důvodů opotřebení nebo z důvodů sešlosti vyměňovat.

V roce 2011 byl výstup na Střední věž zajištěn řetězy. Bylo nataženo 50 m řetězů, které slouží pro výstup a sestup. Ochoz pod Střední a Malou věží byl rovněž zajištěn ocelovým lanem. Zde docházelo k častým, ale zbytečným úrazům. Jak řetěz, tak i ochoz kolem věží je vlastně zajištěná cesta. Obtížnost feraty, která zajišťuje ochoz a je nazývána Jízda zbrojnošů, je B. Obtížnost úvodní části feraty s řetězy je A.

Ferata je vhodná pro začátečníky, jedná se vlastně o traverz, který kopíruje nástupy místních lezeckých tras, a proto není převýšení feraty velké, vyloženě vzdušných míst je pomálu. Umělé ocelové stupy zde nejsou, je zde ale dostatečné množství přírodních skalních schodů.

Odměnou jsou krásné výhledy do údolí Rychnovského potoka i do údolí Labe.

Potřebný čas na zvládnutí celé feraty je 45 minut.


Ferata Jízda zbrojnošů, foto: Šárka Fáčková


Vrcholová partie, Jízda zbrojnošů, foto: Šárka Fáčková

Ferata Lakomá husa

Začíná pod severní stěnou věže Pevnost. Začátek cesty určuje fixní lano, které vede krátkým šikmým traverzem doleva kolem věže a pak následuje výstup na travnatou plošinku. Z ní pokračuje traverz k nevýraznému vhloubení a za ním příchod až na sedlo mezi věžemi Pevnost a Skalní pilíř. Zde stěnou Pilíře doprava až na konec zajištění. Obtížnost B.

 

Ferata Babětínská vyhlídka

Ze sedla mezi Pevností a Skalním pilířem podle zajištění traverz doleva kolem Skalního pilíře až na jeho vrchol. Z vrcholu krásné výhledy. Obtížnost A.


Ferata Babětínská vyhlídka, foto: Zdena Václavková

 

Na Vrabinci jsou od léta 2019 k dispozici tyto nové feraty:

Ustrašený zajíček

Tato ferata začíná na turistické značené cestě na severní straně masivu Vrabinec. Ze značené cesty se před Hláskou odbočí doleva do svahu. Výstup stěnou nejprve šikmo doleva, ve vyšších pasážích pak doprava směrem ke svahu. Odtud nejvýraznějším koutem na vrchol věže Pevnost.
Obtížnost B.

 

Průlom opevnění

Od nástupu na cestu Ustrašený zajíček šikmo doprava na travnatou plošinu. Zde vpravo je kamenná zeď, která dělí věže Hláska a Pevnost.
Výstup vlevo od zdi členitou stěnou doleva na velkou polici. Nakonec pilířem na vrchol věže Pevnost.
Obtížnost B.

 

Promenáda hradního pána

Od nástupu Lakomé husy sestup svahem šikmo doleva pod Babětínskou vyhlídkou.
Stěnou výstup ke knize ve stěně. Od knihy šikmo stěnou doprava a výše hladkou kolmou stěnou na Babětínskou vyhlídku.
Obtížnost C.

 

Potulný dráteník

Promenádou hradního pána krátce vzhůru a přechod svahem doleva k nástupu na tuto cestu. Výstup přes zarostlé římsy a police až ke kolmému pilíři a jím do traverzu na cestu Jízda zbrojnošů.
Obtížnost C.

 

Všechny čtyři nové zajištěné cesty jsou odjištěny ocelovým fixním lanem.
Do této chvíle byl vrchol věže Pevnost přístupný pouze po lezeckých cestách. Z vrcholu věže Pevnost je možný sestup po obou feratách o obtížnosti B.
Na vrcholu Pevnosti jsou nyní dvě vrcholové knihy. Přímo na vrcholu je kniha pro zápis feratistů.

 
nové topo

Feraty na Vrabinci po rozšíření v létě 2019

1          Řetězovka, nová cesta
2          Jízda zbrojnošů, v původním topo označena jako 1
3          Potulný dráteník, nová cesta
4          Promenáda hradního pána, nová cesta
5          Lakomá husa, v původním topo jako 2
6          Ustrašený zajíček, nová cesta
7          Průlom opevnění, nová cesta
8          Babětínská vyhlídka, v původním topo jako 3

text: Karel Bělina, Ladislav Jirásko
foto: Jana Boudová, Šárka Fáčková, Zdena Václavíková
topo: Karel Bělina