České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Vzpomínka na Bohouše Svatoše

V pátek 7. 6. 2019 zemřel Bohumil Svatoš, přáteli nazývaný Bogan. 28. srpna by se dožil 90ti let. Bohouš patřil k legendární skupině lezců ze Skaláku, kteří pod zámkem Hrubá skála vybudovali menší chatařskou osadu, jakýsi „základní tábor“ v blízkosti skal. Byli to zejména Bohouš, J. Mašek, R. Kuchař, O. Kopal a K. Cerman. Na počátku padesátých let minulého století se zásadně zapsali do vývoje lezení v Českém ráji a také do historie horolezectví ve Vysokých Tatrách, zejména v zimních podmínkách. V letech 1950 až 1955 byl Bogan členem reprezentačního družstva. V roce 1956 mu byl udělen titul mistra sportu a v roce 2003 se stal čestným členem ČHS.
V třicátém osmém roce se přestěhoval s rodiči  z Liberce do Pelešan, vesničky  na úpatí Skaláku. Při svém prvním výstupu použil s Jardou Kyselou místo lana provaz na přivazování kozy. Později se seznámil s již zkušeným lezcem Vaškem Náhlovským, který Bohouše zasvětil do tajů lezení a jištění. V prvních letech byli jeho partnery  především  J. Kysela, D. Machaň, později pak B. Nejedlo, R. Kuchař, J. Kuhn, K. Cerman a O. Kopal. K jeho nejznámějším prvovýstupům patří ve Skaláku Svatošova cesta na Dominstein, Slunná cesta na Křemenovou a v Příhrazích pak Para cesta na Balustrádu.

 


Bohouš v roce 1969, expedice na Annapurnu IV -  autoportrét


Více než stokrát vylezl na Taktovku, naposled  ve věku  68 let,  v 65ti letech vylezl po padesáti letech na Kapelníka se stejnými spolulezci z roku 1944 – J. Kyselou a D. Machaněm.
V roce 1947 se poprvé dostal do Vysokých Tater,  kde postupně prostoupil řadou nejtěžších cest. Absolvoval letní přechod a dva zimní přechody hlavního tatranského hřebene. Ve Vysokých Tatrách také realizoval tři prvovýstupy. V roce 1955 se poprvé dostává do Alp.

 


Bohouš v září 2010 při autogramiádě nového vydání knihy Annapurna IV


Bohouš byl iniciátorem expedice „starých chlapů“ na Annapurnu IV (7525 m) v roce 1969, která znamenala první výstup čs. horolezců na himálajský štít. (V říjnu si připomeneme 50. výročí od tohoto úspěchu dalším článkem od Jirky Nováka). V roce 1982 se ještě zúčastnil výpravy do oblasti Talgaru v Ťan-Šanu.
Věnoval se  horské fotografii a byl také příležitostným kameramanem. Byl autorem snímků publikace Na Annapúrnu, autorem snímků v řadě dalších publikací a článků. Pro roky 2013 a 2014 vydal kalendáře s historickými snímky z výstupů v Českém ráji.

 


 Účastníci expedice Annapurna IV (1969), zleva stojící: Miloš Albrecht, Jiří Mašek, MUDr.     
         Leoš Chládek, Karel Cerman, Vladimír Procházka, styčný důstojník, Olda Kopal.
Dole zleva: Bohumil Svatoš, Ladislav Veselý, Ang Babu Sherpa, Jiří Šimon

 

 

Bogane, budeš nám chybět a hodně z nás na Tebe bude dlouho vzpomínat.

text: Jirka Novák

foto: J. Novák a archiv B. Svatoš