České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO CHATU ĆEŠKA KOČA PRODLOUŽENA DO 31. SRPNA 2021

V březnu 2019 vyhlásil Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze 5 veřejnou sbírku za účelem získání peněžních prostředků na pomoc chatě Češka koča. Sbírka je vyhlášena na území ČR dle $4 zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na základě osvědčení uděleného Magistrátem hl. Města Praha. Nositelem sbírky je Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 ve spolupráci s časopisy Turista a lidé&HORY, společností ALPY spol. s r.o. a klubem ALPENVEREIN.CZ. Původně byla sbírka vyhlášena a domluvena na termín od 1. března 2019 do 31. prosinec 2020.

Vzhledem k současné více jak rok trvající virové situaci a omezeným možnostem komunikace a cestování bylo osvědčení pro pořádání sbírky prodlouženo do 31. srpna 2021. Finanční prostředky je možné i nadále zasílat na transparentní bankovní účet č. 2201524344/2010 vedený u Fio banky a.s.

Chata Češka koča, kterou v roce 1900 postavil Český odbor Slovinského planinského družstva v Praze, je symbolem česko-slovinské vzájemnosti. Český odbor SPD založili v Praze 24. června 1897 členové KČT, kteří stáli u zrodu Klubu českých turistů. Jeden ze zakladatelů Českého odboru SPD v roce 1897 a protagonista česko-slovinské vzájemnosti, prof. Karel Chodounský, byl v červnu 2019 uveden do Síně slávy české turistiky.


Češka Koča, foto O.Jirásko

Veřejná sbírka pro chatu Češka koča je součástí projektu česko-slovinské vzájemnosti a postupného obnovování a rozšiřování vzájemnosti mezi českými a slovinskými turisty a alpinisty, který vyhlásili všichni partneři projektu v roce 2014. Prodloužení projektu do roku 2020 potvrdili na Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 2018 v sobotu 24. listopadu 2019 ve velkém sálu Národního domu na Vinohradech nositelé projektu - starosta obce Jezersko Drejc Karničar, chatařka na chatě Češka koča Karmen Karničar a předseda obnoveného Českého odboru Slovinského planinského družstva 2017 a zakladatel společnosti ALPY spol. s r.o. Ladislav Jirásko.

Kromě prodloužení termínu platnosti veřejné sbírky bude v roce 2021 součástí projektu česko-slovinské vzájemnosti:
- pomoc členů KČT a obnoveného Českého odboru SPD 2017 na chatě Češka koča během letní sezony 2021 v období od 28. června do 5. září 2021
- premiéra filmu Češka koča a česko-slovinská vzájemnost - předpokládáme, že premiéra filmu proběhne na podzim 2021 v obci Jezersko a následně v listopadu 2021 v Praze při Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 2021
- Mezinárodní festival alpinismu Praha 26. – 28. 11. 2021, součástí festivalu bude i výstava o česko-slovinské vzájemnosti, prezentace několika partnerů ze Slovinska v Praze, účast špičkových slovinských alpinistů atd.

Detailní informace o pomoci členů KČT na chatě Češka koča v letní sezoně 2021 i o dalších domluvených projektech budou podle stávající společenské a virové situace postupně zveřejňovány na portálech www.casopisturista.cz, www.alpenverein.cz, www.lideahory.cz a www.alpy.cz.

K ÚČASTI NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROJEKTU ZVEME SRDEČNĚ VŠECHNY PŘÍZNIVCE I MILOVNÍKY HOR A HORSKÉ PŘÍRODY.