České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Vajoletky

Co se nevešlo do čísla 3/2004 - Vajoletky u Křižan

Velká věž

1. Levý komín II - H. Scholze, F. Siegmund 5. 7. 1893
Trhlinou v SZ stěně do levého komína a na vrchol
2. Střední komín II - R. Kašpar 1. 10. 1893
SZ komínem na vrchol
3. Pravý kout III - R. Kauschka 1904
Středním komínem k římse, po římse doprava do vhloubení a tím na vrchol.
4. Jankovitá cesta VI
- Josef Čihula, M. Machovič 22. 4. 1957
Z údolí žlutým lámavým koutm podél spáry ke kruhu a vpravo na plošinku. Vrcholovou stěnou přes 2. kruh na vrchol.
5. Nová údolní stěna VI - němečtí lezci před r. 1940
Vlevo od Staré údolní cesty, středem hladké červené stěnky do členitého vhloubení, tím pod převis. Zprava nad převis (kruh) a plotnou přes skobu na vrchol.
6. Stará údolní cesta IV
- Rudolf Kauschka, A. Steinjan, K. Portsch, R. Haesler, E. König 6. 7. 1906
Koutovou spárou zleva na předskalí údolní stěny. Traverz vpravo do spáry, výše traverz plotnou vlevo k údolnímu komínu a jím na vrchol.
7. Varianta Staré údolní cesty IV - koutovou spárou zprava na
předskalí a dále jako u cesty 6.
8. Hladká cesta VI - Josef Čihula 31. 10. 1959
Z náhorní strany po levém rameni pod východní stěnu. Nejprve středem, pak vpravo po hraně.

 

Malá věž

 

1. Normální cesta II
Ve střední části vhloubením přímo pod slaněním ke slaňáku. Přechod vlevo na vrchol.
2. Krátká stěnka II
Vpravo od cesty Normální cesty stěnkou a spárkou na plošinu. Poté doleva na vrchol.
3. Traverzová cesta III
Z náhorní strany při pravém (SZ) rohu ( smyce ) šikmo vpravo přes Z stěnku ( hodiny ) na J balkón ( pozor, vyviklaný velký náhorní kámen ) a koutovou spárou po pravé straně na vrchol.
4. Lahůdkový kout IV - Josef Čihula, M. Machovič 31. 10. 1959
Vpravo od S rohu koutovým vhloubením ( smyce ) a převislou stěnou mírně doprava na vrcholovou plošinu.
5. Oldova cesta VI - Oldřich Kopal s druhy 1953
Z náhorní strany S rohem, šikmo vlevo spárkou za roh do V stěny ke kruhu a převislou V stěnkou šikmo vpravo na vrchol.
6. Jižní kout IV - němečtí lezci před r. 1940
V levé části údolní stěny koutovým vhloubením přes kruh na J balkón ( hodiny ) a spárou nad nimi na vrchol.
7. Pilířová cesta VI - Zdeněk Hluštík-Jiří Jíra 13. 7. 1974
Vpravo od cesty 4. lámavou hranou kouta k hrotu (smyčka). Traverz vpravo ke kruhu. Převislou stěnkou na plotnu a přímo vzhůru (nebo vpravo komínem) na J balkón a cestou 3.
8. Originál pilířová  VII - J.Jíra 1974
Spárou v plotně ke kruhu a travers vlevo na hranu. Dále jako Pilířová cesta.
9. Dlouhé prsty VIIIb
Spárou v plotně ke kruhu a mírně vlevo ke kruhu Pilířové cesty.
10. Bleskova hrana VII - J. Macháček, J. Jíra 1988
Po levé hraně komína přímo ke kruhu. Dále přímo přes mírný převísek na balkón a vzdušnou spárou v rohovém koutu nad balvanem na vrchol.
11. Schmidtův komín III - Rudolf Kauschka, A. Steinjan 7. 4. 1907
Hlubokým komínem středem údolní stěny přes kruh a převis na vpravo J balkón a spárou na vrchol.
12. Cosa Nostra VIIIc - M. Vyvadil, M. Lopota
Vlevo od Žluté spáry stěnou po drobných římsičkách k 1.kruhu. Přímo pod převis, a přes něj k 2. kruhu ( jsou vedle sebe 2 kruhy – 2. a 3. ) a vpravo stěnkou na vrchol.
      Varianta VIIc
Od 1.kruhu doleva na hranu a zpět pod převis. Přes převis k 2. Kruhu a od něj doleva na hranu.
     Extempóre IXa - P. Lukášek, R. Vytiska, asi 1993
Stěnkou k 1. kruhu cesty Cosa Nostra doprava k 2.kruhu a stěnou na vrchol.
13. Žlutá spára VIIc - J. Čihula 2. 4. 1961
Puklinou v pravé části údolní stěny ke kruhu, spárou na V balkón a vlevo koutovou spárou na vrchol. Lze lézt kromě 2 míst i nespárově, po římsičkách okolo spáry.
14. Pandžábská hrana IX - P. Lukášek, O. Vykouk, asi 1993
Levou východní hranou přes 3 kruhy na balkón a koutovou spárou na vrchol.
15. Východní stěna VII - J. Jíra, Z. Hluštík, M. Hložek 31. 7. 1974
Podél trhliny vlevo do kouta k 1. kruhu. Vzhůru na polici a levou spárou vpravo na vrchol. Leze se i varianta z police ke kruhu od Oldovy cesty a spárou na vrchol.
16. Ganjijumping V - V. Brožka, Háša
17. Rachot lebek VIIIa - M. Suk, T. Hutník 1992
Vlevo od Májové hladkou stěnkou k začátku sokolíku a přímo přes kruh na vrchol předskalí.
18. Májová cesta VI - P. Boček 1. 5. 1989 Středem stěnky přes 2 kruhy na vrchol předskalí.
19. Bredyho cesta VIIb - T. Bretschneider Po hraně ke hrotu ( smyce ) , travers doleva ke kruhu a vzhůru na vyhlídkovou plošinu.