České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Stav ledovců v rakouských Alpách v období 2017/2018

Zpráva ÖAV z února 2019 potvrzuje pokračující úbytek ledovcových mas v rakouské části Východních Alp. Pro vyhodnocované období 2017/18 byly předloženy konkrétní údaje o 76 ledovcích, u 17 dalších ledovců byl jejich vývoj určen porovnáváním fotografií nebo srovnáváním měření během delšího (obvykle dvouletého) období. Z těchto 93 měřených ledovců byl ústup ledovcové hmoty zaznamenán u 89 z nich (95,7 %), čtyři zůstaly na minulých hodnotách, čili jejich změna co do délky zůstala v rozmezí -1 m až +1 m. Před rokem (2016/17) byly k dispozici stejné informace pro 84 ledovců, z toho u 83 byl zaznamenán ústup (98,8 %) a pouze jeden se nezměnil.
Úbytek délky u 76 ledovců, u kterých byly k dispozici konkrétní údaje, dosáhl hodnoty -17,2 m. To je ve srovnání s předchozím rokem výrazně méně (2016/17: -25,2 m), ale ve srovnání s obdobím 2015/16 byl úbytek ledovců větší (2015/16: -14,2 m). Ve vyhodnocovaném období byl úbytek ledovců v rakouské části Východních Alp šestý nejvyšší v historii měření. To souvisí s tím, že sněhové hmoty, které pokryly ledovce během minulé na sníh bohaté zimy, dokázaly ochránit mnoho ledovců před rozpouštěním během následného extrémně teplého léta. Proto se může úbytek ledovcové hmoty jevit ve srovnání s minulým rokem poněkud optimističtější.

Jeden ledovec ztratil více než 100 m
Na rozdíl od posledního hodnoceného období (2016/17), kdy o více než 100 m ustoupily tři ledovce, ztratil v roce 2017/18 na své délce více než 100 metrů pouze jeden ledovec, a to Viltragenkees ve skupině Venedigeru (-128,0 m). Současně je ale třeba poznamenat, že pravděpodobně nejvyšší ústup nastal u ledovce Pfaffenferner ve Stubaiských Alpách. Tento ledovec se ale neměřil. Pokud se týká ztráty délky, následoval ledovec Alpeiner Ferner (Stubaiské Alpy, -86,0 m) a ledovce Schlatenkees (-67,0 m) a Untersulzbachkees (oba skupina Venedigeru, -53,0 m). Skutečnost, že v tomto seznamu jsou tři ledovce ze skupiny Venediger, je náhoda a nemá to žádné jiné důvody. Na druhé straně tyto výsledky dokládají, že skupina Venedigeru má nejvyšší průměr úbytku ledovců ze všech horských skupin v rakouských Alpách (-40,5 m).

 


Obersulzbachkees na Großvenedigeru

 

Délka čtyř ledovců zůstala zachována
Na druhém konci stupnice jsou čtyři ledovce, jejichž délka zůstala stejná jako v předchozím roce. Byly to ledovce Simonykees (skupina Venedigeru), Sonnblickkees (skupina Granatspitze), stejně jako ledovce na Rote Knopf (skupina Schobergruppe) a Eiskar (Karnské Alpy). U žádného z těchto měřených ledovců to neznamená změnu trendu ve vývoji ledovců. Zachování délky ledovce je dáno buď místními zvláštnostmi, nebo stínovou rolí sněhové pokrývky, která vydržela až dlouho do léta.

Výsledky
Celkově lze říci, že snížení hodnoty průměrného ústupu ledovců a vyšší počet stacionárních ledovců oproti předchozímu roku jsou důsledkem prodlouženého přetrvávání zimní sněhové pokrývky. Stále platí, že i období 2017/18 je dalším rokem masivního úbytku ledovců, který byl ale ve srovnání s předchozím rokem poněkud zmírněn a zpomalen. Totéž platí i o pomalejším pohybu ledovců. Ten je z dlouhodobého vývoje důkazem, který signalizuje a zároveň dokládá pomalejší doplňování ledu z výše položených ledovcových pasáží.

Vybrané horské skupiny
Dachstein: průměrná ztráta délky ledovců byla -7,8 m, (2016/17: -10,5 m).
Ötztálské Alpy: průměrný úbytek ledovců byl -19,7 m, (2016/17: -29,7 m).
Venter Tal: průměrný úbytek délky ledovců činil -19,1 m, (2016/17: -21,8 m).
Stubaiské Alpy: průměrná hodnota úbytku -22,0 m, (2016/17: -24,4 m).
Zillertálské Alpy: průměrný úbytek délky u třech ledovců byl -15,1 m, (2016/17: -53,9 m).
Skupina Venedigeru: průměrný úbytek délky -40,5 m, (2016/17: to bylo -38,4 m).
Skupina Glockneru: průměrná hodnota zkrácení ledovců byla (-13,56 m, 2016/17: -24,7 m).
Ledovec Pasterze: průměrný úbytek tří měřených ledovců dosáhl (-17,6 m, 2016/17: -54,4 m).
Goldberggruppe: průměrný naměřený úbytek ledovců byl -7,4 m, (2016/17: -8,3 m).
Skupina Ankogel-Hochlamspitz: průměrná ztráta délky ledovců -3,9 m, (2016/17: -19,2 m).
Ledovce v této skupině zaznamenaly nejmenší úbytek ze všech měřených horských skupin.

 

Zdroj: Alpenverein.at