České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Statistika Alpenvereinu - počet členů v Rakousku přesáhl 545 000 + další zajímavé údaje

Rakouský Alpenverein má nyní 545 000 členů


V roce 2017 se členy rakouského Alpenvereinu (ÖAV) stalo téměř 23 500 nových členů, je to druhý největší nárůst členství od začátku sčítání členské základny. Dlouhodobý průměrný nárůst registrací činil dosud okolo 7000 členů, tento údaj byl v roce 2017 více než trojnásobný (celkem 4,5 %). Větší přírůstek byl zaznamenám pouze v roce 2012, kdy se slavilo 150. výročí založení ÖAV. V tomto roce se v ÖAV zaregistrovalo 35 000 nových členů. Komunita alpinistů a všech milovníků přírody, kteří se stali členy ÖAV, se rozšířila na opravdu téměř neuvěřitelných 545 000 členů.

 

Některé zajímavé údaje:

Ve Vídni, která má statut samostatné spolkové země, je registrováno nejvíce členů ÖAV. Je to téměř 126 800 členů, přírůstek v roce 2017 činí 7400 členů. Ve spolkové zemi Tyrolsko je to téměř 110 400 členů (+ 4300). Třetí spolkovou zemí s téměř 70 000 členy je Horní Rakousko (+ 2200). Ve Vídni a v Tyrolsku tvoří nárůst nových členů téměř polovinu z celkového nárůstu v ÖAV.

Ze statistik vyplývá, že každý šestnáctý rakouský občan je členem Alpenvereinu, v Tyrolsku je členem ÖAV průměrně každý sedmý občan této spolkové země.

ÖAV sestává ze 197 sekcí – největší sekce sídlí v Innsbrucku. Sekce Innsbruck má nyní 53 800 členů, na dalších dvou místech jsou vídeňské sekce Edelweiss (52 500 členů) a sekce Austria (43 300 členů).

Největší nárůst členské základny zaznamenala vídeňská sekce Austria, přírůstek nových členů zde byl 3300. Na dalších místech byly pak sekce Edelweiss a Innsbruck (+ 2800 a 2300).

Nejmenší sekce je ve štýrském Koflachu (144 členů), v St. Wolfgangu v Horním Rakousku (145) a ve východotyrolském Defereggenu (176).

Průměrný věk členů ÖAV činí 42,8 let, což zhruba odpovídá průměrnému věku obyvatel v celém Rakousku. Mladí lidé do 30 let tvoří 29 % členské základny, podíl žen v Alpenvereinu se v posledních letech zvyšuje a v roce 2017 byl cca 44 %. Nejstarší člen rakouského Alpenvereinu s pobytem ve Vídni měl 105 let, nejmladší v Korutanech byl stár 25 dnů.

Statistiky dokazují, že s programem Alpenvereinu a s jeho hodnotami se identifikuje nebývale velké množství zájemců. Ti všichni vnímají, že pohyb v horách je o dodržování pravidel bezpečného chování, o vlastní zodpovědnosti, o respektu k přírodě i o uctivém chování k takovým hodnotám, které představují horské chaty, turistické chodníky, značené cesty, feraty atd.

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2017 

BannerK 31. 12. 2016 bylo u ALPENVEREIN.CZ, českého zástupce sekce Innsbruck, registrováno 28 249 členů. Oproti roku 2016 se počet členů zvýšil o 1366. Trvale rostoucí zájem o členství v ÖAV v Česku a na Slovensku dokládá i další srovnání – k 31. 12. 2010 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 17 408, za poslední sedm let narostl počet členů o 10 841 členů.

Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ je 42,4 let. Zájem o členství dokládá i počet rodinných členství – v databázi je registrováno 1552 rodin z Česka i ze Slovenska. Počet členů rodiny se přitom pohybuje od 2 do 7 členů.

Hlavním důvodem nárůstu registrací v Česku je pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství, v posledních dvou letech k tomu přibyl i unikátní on-line registrační systém včetně institutu „provizorního členského průkazu“. V posledních několika letech využívá mnohem více českých členů ÖAV slevy při ubytování na chatách v Alpách.

 

Zdroj: www.alpenverein.cz