České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Slovinská premiéra filmu Česká koča a česko-slovinská vzájemnost


 

Ve dnech 22. až 26. března 2022 probíhal v Lublani na výstavišti Gospodarsko razstavišče veletrh cestovního ruchu Slovenija Outdoor. Po dohodě ALPY spol. s r. o. s PZS (Planinska zveza Slovenije) a s obcí Jezersko se veletrhu zúčastnil i Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 se sídlem v Praze 5. ČO SPD 2017 je pokračovatelem aktivit Českého odboru SPD, který v roce 1897 založili naši pradědové. Ti v roce 1900 postavili pod severními stěnami Kamnických a Savinjských Alp horskou chatu Česká koča.

Součástí programu veletrhu byla v pátek 25. března 2022 od 17 hodin slovinská premiéra filmu Česká koča a česko-slovinská vzájemnost. Producentem a investorem filmu jsou společnosti ALPY spol. s r. o. a Lidé&Hory, s. r. o., nositelem projektu, režisérem, scénáristou i autorem komentáře je Ladislav Jirásko.

S využitím více než 400 historických fotografií a jiných dokumentů přibližuje film období od roku 1897 (začátek česko-slovinské spolupráce v oblasti turistiky a alpinismu) až do roku 2020 (120 let existence chaty Česká koča). Součástí filmu jsou i dvě hrané scény. První scéna, která se odehrává na jaře 1898, představuje oficiální uvítání Karla Chodounského a Stanislava Práchenského, zakladatelů Českého odboru SPD, v Jezersku. Druhá scéna zachycuje jednání zástupců Slovinského planinského družstva a Českého odboru SPD dne 13. srpna 1898 pod Triglavem na chatě Triglavski dom na Kredarici. Na tomto jednání byl odsouhlasen prodej pozemku pro stavbu chaty Česká koča pod severními stěnami Grintovce.
 


Hraná scéna léto 1898. Na chatě Triglavki dom na Kredarici získali zástupci ČO SPD od vedení SPD souhlas s odkoupením pozemku pod severní stěnou Grintovce pro stavbu chaty Česká koča.


Premiéru filmu, úvodní diskuzi u „kulatého stolu“ i banket po filmu zajišťovala Planinska zveza Slovenije. Diskuze u „kulatého stolu“ se zúčastnili Ladislav Jirásko, Radek Jaroš – nositel Koruny Himálaje a Koruny světa (v hraných scénách hrál prof. Karla Chodounského, který byl v roce 1897 zakladatelem ČO SPD), Ladislav Novák – zakládající člen ČO SPD 2017 (v hraných scénách představoval dr. Stanislava Práchenského, který byl jedním z nositelů myšlenky stavby chaty Česká koča), Drejc Karničar – starosta obce Jezersko (koncem minulého století jeden ze světových špičkových skialpinistů) a Miro Eržen – 1. místopředseda PZS.

Přítomno bylo několik i významných osobností slovinského alpinismu, slovinských novinářů a mnoho milovníků hor a přátel.

Česká chata i česko-slovinská vzájemnost je od samého začátku spojena s obcí Jezersko. Druhá slovinská premiéra filmu proto proběhla v sobotu 26. března 2022 od 18 hodin v kulturním domě v Jezersku. Obec Jezersko připravila pro český tým velmi srdečné přivítání. Před zcela zaplněným sálem, ve kterém se sešlo více než 120 převážně domácích, byli oceněni všichni aktéři, kteří se podíleli na hraných scénách filmu. Nositel projektu Ladislav Jirásko získal od občanů Jezerska mimořádné ocenění, Cenu obce Jezersko mu předal starosta obce Drejc Karničar. Po skončení filmu a krátké diskuzi byli všichni účastníci premiéry pozváni na slavnostní banket.


„Kulatý stůl“ při slavnostní premiéře filmu 25. 3. 2022 v sálu Urška dvorana. Odleva Mojca Mojca – moderátorka, Ladislav Jirásko – realizátor filmu, Radek Jaroš alias Karel Chodounský, Ladislav Novák alias Stanislav Práchenský, Drejc Karničar – starosta obce Jezersko, Miro Eržen – 1. místopředseda PZS.


O film byl ve Slovinsku značný zájem – obou představení se zúčastnili přátelé nejen z Lublaně a blízkého okolí, přítomni byli zájemci třeba z Nového Města, ze Sevnice, z Bohinje, Celje a dalších lokalit ve Slovinsku. Ve slovinských mediích byla filmu věnována značná pozornost, mnohé deníky nebo i zpravodajské portály věnovaly filmu poměrně dost prostoru.

Tým slovinské televize pořídil z premiéry několik rozhovorů, o premiéře filmu informoval hlavní slovinský zpravodajský kanál při večerních zprávách v sobotu 26. 3. 2022 od 19.30 hod. Ve více než dvouminutovém vstupu byly představeny i některé ukázky z filmu, zdůrazněna byla více než 120 let trvající tradice slovinsko-české vzájemnosti – https://4d.rtvslo.si/.
 


Rozhovor realizátora a režizéra filmu pro večerní zpravodajskou relaci slovinské televize Slovenija TV
 

Nejzajímavější reportáže ve slovinských mediích:
- portál PZS, 30. 3. 2022, https://www.pzs.si/,
- alpinistický portál gore in ljudje, 31. 3. 2022, https://www.gore-ljudje.si/,
- rozsáhlý článek v deníku Delo, 1. 4. 2022, https://www.delo.si/,
- portál PRO PLUS, Družba za televizijo in nove medije, 2. 4. 2022 https://www.24ur.com/.

Česká premiéra filmu proběhne nejpozději při Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 2022 ve dnech 25. až 27. listopad 2022. 17. ročník festivalu alpinismu se uskuteční po dvouleté pauze ve všech sálech Slovanského domu v Praze 1. Informace o přípravách festivalu i o všech významných osobnostech alpinismu z celého světa, které se festivalu zúčastní, budou postupně představovány na stránkách www.festivalalpinismu.cz.

 


Tým ČO SPD 2017 na expozici v Lublani – zprava M. Nováková, L. Novák, O. Jirásko, L. Jirásko


Radek Jaroš, člen týmu ČO SPD 2017, se zdraví s Robertem Režonjou, ředitelem kanceláře slovinského Ministerstva lesů vod a strání


Premiéra filmu v Jezersku, sobota 26. 3. 2022, dvorana Kororan. Představení všech aktérů, kteří obsadili role v hraných scénách filmu


Nositel projektu a režizér filmu Ladislav Jirásko získal od občanů Jezerska mimořádné ocenění. Cenu obce Jezersko mu předal starosta obce Drejc Karničar


Jménem všech českých účastníků premiéry filmu pozdravil Ladislav Jirásko slovinsky všechny ve dvoraně Korotan, současně poděkoval za získané ocenění


Zcela zaplněná přednášková síň v kulturním středisku v Jezersku. Ve Slovinsku bylo koncem března nutné nosit při takovýchto shromážděních roušku


Po premiéře v Jezersku byli všichni účastníci pozváni na banket, který připravila a zajistila obec Jezersko


Český tým na banketu spolu se starostou obce Jezersko Drejcem Karničarem. Připoměňme, že Drejc spolu se svým bratrem Davo Karničarem byli první skialpinisté, kteří sjeli na lyžích z vrcholu Annapurny. To bylo 29. 4. 1995