České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A DOPISOVATELŮ ČASOPISU TURISTA NA ČEŘÍNKU 1.- 2. 6. 2019

První víkend v červnu se na turistické chatě Čeřínek uskuteční 1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, která je jednou významných akcí připomínající letošní 130leté výročí časopisu KČT. Toto dvoudenní setkání organizačně připravily společnost Lidé&Hory, s.r.o., zhotovitel časopisu Turista, a odbor KČT Čěřínek. Nad akcí převzala záštitu náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová Csc.