České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Rakouský Alpenverein má již 573 178 členů - zajímavé statistiky

V roce 2018 (k 31. 12.) bylo zaznamenáno opět rekordní zvýšení počtu členů v největším rakouském sportovním svazu - Österreichischer Alpenverein.

V roce 2018 se členy rakouského Alpenvereinu (ÖAV) stalo 28 136 zájemců, je to druhý největší nárůst členství od začátku sčítání členské základny. Dlouhodobý průměrný nárůst registrací činil dosud okolo 7000 členů, tento údaj byl v roce 2018 více než čtyřnásobný. Větší přírůstek byl zaznamenám pouze v roce 2012, kdy se slavilo 150. výročí založení ÖAV. V roce 2012 se v ÖAV zaregistrovalo 35 000 nových členů. Komunita alpinistů a všech milovníků přírody, kteří se stali členy ÖAV, se rozšířila na nové rekordní číslo – neuvěřitelných 573 178 členů.

Základní údaje:
Počet členů: 573 178
Přírůstek oproti roku 2017: 28 136 (+ 5,2 %)

Další zajímavé údaje:
Ve Vídni, která má statut samostatné spolkové země, je registrováno nejvíce členů ÖAV. Je to 136 058 členů, přírůstek v roce 2018 činí 9290 členů, je to nárůst o 7,3 %. Ve spolkové zemi Tyrolsko je dnes 114 798 členů (přírůstek 4442 / +4,0 %). Třetí spolkovou zemí s počtem 72 511 členů zůstává Horní Rakousko (2556 / 3,7 %). Největší procentní nárůst členské základny byl zaznamenán ve spolkové zemi Burgenland – přírůstek 257 členů znamenal navýšení o 9,9 %. Ve Vídni a v Tyrolsku tvoří nárůst nových členů v roce 2018 více než polovinu z celkového nárůstu v ÖAV. 
Ze statistik vyplývá, že každý šestnáctý rakouský občan je členem Alpenvereinu, v Tyrolsku je členem ÖAV průměrně každý sedmý občan této spolkové země.
ÖAV má nyní 197 sekcí. Největší sekcí je nyní vídeňská sekce Edelweiss (56 905 členů), druhou největší sekcí je tyrolská sekce Innsbruck (56 139 členů), na třetím místě je pak další vídeňská sekce Austria (47 360 členů). Mezi deset největších sekcí ÖAV patří ještě sekce Vorarlberg (26 254), vídeňská Gebirgsverein (25 049), sekce Linz (22 350), sekce Salzburg (22 122), sekce Graz (19 603) a dvě korutanské sekce Klagenfurt (13 530) a Villach (7 859).
Největší nárůst členské základny zaznamenaly vídeňské sekce Edelweiss, přírůstek nových členů 4405, a Austria, přírůstek 4060. Tyrolská sekce Innsbruck zaznamenala nárůst členské základny o 2339 členů. 
Průměrný věk členů ÖAV činí 42,8 let a zhruba odpovídá průměrnému věku obyvatel v celém Rakousku. Mládež do 30 let tvoří 29 % členské základny, podíl žen v Alpenvereinu se v posledních letech zvyšuje a v roce 2017 byl cca 44 %. 
Statistiky opakovaně dokládají, že zájem o program ÖAV je stále rostoucí. Roste počet těch, kteří preferují pohyb v horách při dodržování pravidel bezpečného chování, důležitý je respekt k přírodě a uctivé chování k takovým hodnotám, které představují horské chaty, chodníky, značené cesty, zajištěné cesty atd.

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2018
BannerK 31. 12. 2018 bylo u ALPENVEREIN.CZ, českého zástupce sekce Innsbruck, registrováno 29 589 členů. Oproti roku 2017 se počet členů zvýšil o 1340. Trvale rostoucí zájem o členství v ÖAV v Česku a na Slovensku dokládá i další srovnání – k 31. 12. 2010 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 17 408, za posledních osm let narostl počet členů o 12 181 členů. 
Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ je 42,2 let. Zájem o členství dokládá i počet registrovaných rodin – v databázi je registrováno 1571 rodin z Česka i ze Slovenska, počet členů rodiny se přitom pohybuje od 2 do 7 členů.  
Hlavním důvodem nárůstu registrací v Česku je pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství. V posledních čtyřech letech k tomu přistoupil i prvek okamžité on-line registrace při platbě kartou včetně institutu „Provizorního členského průkazu“. Pokračuje i další trend z posledních let – stále více českých členů ÖAV využívá slevy při ubytování na chatách v Alpách.

 

Zdroj: ALPENVEREIN.CZ