České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Rakouský Alpenverein má 649436 členů

Počet členů rakouského Alpenvereinu se k 31. prosinci 2021 oproti roku 2020 zvýšil o přibližně 48 000. To lze v současném období označit jako výrazný nárůst členské základny největšího sportovního svazu v Rakousku. V Alpenvereinu je registrováno 649 436 členů, nárůst členů dosáhl 8 procent. Mnoho nových členů získal Alpenverein díky akci Sportbonus a podpoře BMKÖS ( Ministerstvo pro kulturu, umění, služby pro veřejnost a sport). Úkolem Alpenvereinu je nyní tato nově získaná členství dlouhodobě udržet. S rostoucím počtem členů při pohybu na horách roste také odpovědnost svazu za jejich chování a zajištění ochrany přírody v jednotlivých horských regionech.
To byly hlavní teze veřejné tiskové konference, na které o členství v ÖAV v roce 2021 i některých programových vizích informovali prezident ÖAV Andreas Ermacora, gen. sekterář ÖAV Clemens Matt a vedoucí oddělení územního plánování a ochrany přírody paní Liliana Dagostin.

 

STATISTICKÉ ÚDAJE

Počet členů ÖAV k 31. 12. 2021: 649436
Přírůstek oproti roku 2019: + 47971 tj. + 8 %
Počet sekcí ÖAV: 195 – z toho je domácích 193 a 2 zahraniční (Britannia a Flándsko/Flandern). Největší sekce: vídeňská sekce Edelweiss - ta má nyní 78675 členů (nárůst o 18832 členů), druhou největší sekcí je další vídeňská sekce Austria s počtem 59903 členů (+ 8819) a třetí místo pokud se týká počtu členů obsadila tyrolská sekce Innsbruck s počtem 58882 členů (+ 4407). Tyto tři sekce jsou oproti ostatním výrazně největší. Podle počtu členů patří do deseti největších sekcí rovněž sekce Vorarlberg (Vorarlbersko) - 30384 (+ 1694), Gerbirgsverein (Vídeň) - 29025 (+ 2074), Salzburg (Salcbursko) - 25447 (+ 1330), Linz (Horní Rakousko) - 24881 (+ 1094), Graz (Štýrsko) - 22347 (+ 1303), Klagenfurt (Korutany) - 15069 (+ 953) a zahraniční sekce Flándsko/Flandem - 12615 (- 584) členů.
Největší počet členů podle spolkových zemí: Vídeň (má statut spolkové země) - ve Vídni bylo registrováno 175471 členů, na druhém místě se 123023 členy je Tyrolsko, třetí nejsilnější spolkovou zemí je Horní Rakousko se 80738 (+3331 ) členy. U zahraničních sekcí Britannia a Flándsko došlo v roce 2021 k poklesu členů na 19618 (oproti roku 2020 pokles - 5667 tj. - 22,4 %).
Největší přírůstky členů podle spolkových zemi: Vídeň (nárůst o 30255 členů tj. + 20,8 %), Tyrolsko (+ 6880 tj. jen + 5,9 %), Štýrsko (+ 4435 tj. + 6 %), Horní Rakousko (+ 3331 tj. + 4,3 %) a Korutany (+ 2988 tj. + 7,3 %).
Největší přírůstky členů podle sekcí: Edelweiss + 18832 členů, Austria + 8819, Innsbruck + 4407, Gebirgsverein + 2074, sekce Vorarlberg + 1694, Salzburg + 1330, Graz + 1303, Linz + 1084, Klagenfurt + 953 a Villach + 783.
Nejmenší sekce: sekce St. Wolfgang (Horní Rakousko) – 145 členů, sekce Köflach (Štýrsko) – 183 členů a sekce Mitterdorf (Štýrsko) – 197 členů.
Stáří a průměrný věk členů ÖAV: 28,98 procent členů je mladších 30 let a patří tedy do kategorie mládež. Průměrný věk členů ÖAV je 42,7 let.
Podíl žen v ÖAV: Podíl žen poslední roky neustále roste, v roce 2021 tvořily ženy 45,43 % procent členské základny. Nejmladší a nejstarší člen: Nejstaršímu členovi ÖAV bylo k aktuálním datu vyhodnocení 105 let, je členem sekce dálkových pochodů. Nejmladší člen byl 31 . prosince 2021 mezi námi pouhých 6 dnů:

 

ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2021.

INFORMACE O AKCI SPORTBONUS
K 31. 12. 2021 bylo u ALPENVEREIN.CZ, český zástupce sekce Innsbruck, zaregistrováno 28154 členů. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu registrovaných o 2066 členů. Největší počet registrovaných členů byl v roce 2019 - k 31. 12. 2019 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 30272 členů. Po poklesu počtu registrovaných v létech 2020 a 2021, který byl jednoznačně způsoben čínským koronavirusem a vládním chaosem - došlo k razantnímu omezení výjezdů a cestování do zahraničí, dochází opět k růstu zájmu o členství. Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ v roce 2021 byl 44,8 let.
Díky akci Sportbonus, která byla vyhlášena k 1. 9. 2021, je zájem o členství v ÖAV v Česku a na Slovensku opět rostoucí. Jen v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 22286 členů. Z tohoto počtu bylo více než 14000 těch, kteří využili výraznou slevu členských příspěvků. Přesný počet nových členů nebo těch, kteří si díky Sportbonusu členství obnovili, uvedeme po potvrzení kompletních statistik akce Sportbonus.
Hlavním důvodem zájmu o členství v rakouském Alpenvereinu v Česku a na Slovensku je stále pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství. V Česku a na Slovensku ale opět posílil zájem o využívání slev při ubytování na chatách v Alpách, v zimním období jsou stále více vyhledávány jednoduše vybavené zimní prostory tzv. Winterraum. Významným momentem je i široká nabídka slev, které členům ALPENVEREIN.CZ poskytují výrobci outdoorového vybavení v celé republice.

Zdroj: ÖAV, alpenverein.at, alpenverein.cz