České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Přejeme krásné a klidné Velikonoce

Všem našim čtenářům, přátelům i obchodním partnerům přejeme příjemné Velikonoce, které jsme letos nuceni strávit neobvyklým způsobem. Buďme však optimisté. Důvody, které mnoho našich aktivit omezují, brzy pominou a všichni se budeme opět moci věnovat svým zálibám, např. výletům do přírody!

Redakce pracuje na plné obrátky a již po Velikonocích se můžete těšit na druhé letošní vydání časopisu lidé&HORY.