České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Nové poznatky o přežití v lavině – výrazně ho ovlivňuje povaha sněhu

Vědci a experti na laviny dali hlavy dohromady a přinesli velmi zajímavou studii. Zástupci výzkumného institutu Eurac Research v Jižním Tyroslku, univerzity v Innsbrucku a výzkumného centra sněhu a lavin SLF Davos provedli v měsících leden, únor, březen 2014 sérii pokusů. Celkem dvanáct dobrovolníků se nechalo uměle zasypat pod sníh. Všichni zasypaní byli pod trvalým dohledem, v průběhu testu byly sbírány data z rozboru krve, ale i měřeno složení vzduchu ve vzduchové kapse. Lišila se hloubka zasypání, ale také konzistence sněhu.

Sypký a suchý sníh, který převažoval v lednu, se prokázal dvěma pozitivními vlastnostmi: dokáže lépe propouštět kyslík (zde hraje samozřejmě roli i hloubka zasypání) a zároveň mnohem lépe absorbuje vydýchávaný CO2. Zasypaní vlhčím sněhem (převážně únor / březen) se při stejné velikosti kapsy a hloubce zasypání začali potýkat mnohem dříve s nedostatkem kyslíku a přílišné kumulace CO2. Giacomo Strapazzon (vedoucí studie, Eurac) dodává: „Při středním zasypání může v sypkém sněhu zachování kyslíku být až o 70% vyšší.“ A to už je v boji se sekundami při záchraně výrazná pomoc. Velkým překvapením je ale zároveň zjištění, že při velmi malé hustotě sněhu se do něj CO2 vstřebává méně. Testovaní dobrovolníci se tak začali potýkat dříve s pocitem nevolnosti, který souvisí se zvýšením koncentrace CO2. „Tento aspekt nás popravdě zaskočil. Sníh je očividně velmi komplexní element a je třeba ho dále zkoumat,“ uzavírá výsledky Strapazzon.

 

Zdroj: Alpin.de