České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Nordkette – silueta Innsbrucku s nedotčenou přírodou

Karwendel – největší a nejstarší chráněné území v Tyrolsku a rovněž největší chráněná krajinná oblast v celém Rakousku. Karwendel je přírodní park, jehož rozloha zaujímá úctyhodných 920 km2, z toho 730 km2 leží na tyrolské straně a na straně bavorské zbylých 190 km2. Tento celek se dělí na čtyři velké hřebeny, přičemž v centru našeho zájmu bude pro tentokrát hřeben Nordkette, hřeben majestátně se týčící nad městem Innsbruck.


Hall in Tirol

Innsbruck, hlavní město Tyrolska, představuje ideální výchozí bod pro výpravy do nejjižnější části přírodního parku Karwendel. Ani město v údolí řeky Inn byste však neměli ignorovat, zhlédnout tu můžete například známou „Zlatou stříšku“, císařský zámek, dóm sv. Jakuba či vítězný oblouk Marie Terezie. Nedaleko historického centra se navíc nachází dolní stanice moderní lanové dráhy, odkud se můžete nechat vyvézt až na Hafelekar, ležící v nadmořské výšce 2269 m. A touto jízdou se zároveň rozloučíte i s vymoženostmi moderního věku, neboť zdejší vápencové pohoří je  vyhlášené svým klidem a opuštěností. Okolo nenajdete žádnou zástavbu ani další lanovky, které by vám usnadnily cestu, což jistě potěší každého milovníka přírody. Co se fauny týče, potkávat zde budete zejména kamzíky a kozorožce, můžete tu ale narazit i na některé vzácné druhy (z říše rostlin jsou to například protěž alpská, pochybek nízký, střevičník pantoflíček, lilie zlatohlavá či lilie cibulkonosná).


Chata Pfeishütte

Nordkette nabízí velké množství tras různé náročnosti, přičemž my si vybrali (a můžeme jen doporučit) cestu od horní stanice lanovky Hafelekar přes Pfeishütte do  městečka Hall in Tirol, ležícího jen několik kilometrů na východ od Innsbrucku. Tuto cestu jsme navíc obohatili i o výstup na vrchol Stempeljochspitze (2543 m), jenž své jméno získal podle dřevěných důlních vzpěr (Stempeln), které se shromažďovaly v sedle pod vrcholem. Sedlo Stempeljoch totiž sloužilo jako jakýsi „mezisklad“, odkud byly vzpěry na jaře posílány po ledových polích na planinu Issanger a poté sloužily jako výdřeva štol v oblasti Hallstatu, kde se dobývala sůl. Tato těžba zde probíhala cca 700 let, avšak v roce 1967 byla ukončena. V současnosti ji připomíná muzeum ve městě Hall in Tirol, které je dobrým cílovým (příp. výchozím) místem, jež se zároveň může  pochlubit i mnoha historickými památkami. 


Stempeljoch

Ať už tedy hledáte úchvatné výhledy a lidskou rukou nedotčenou přírodu, anebo naopak města nabízející historicko-kulturní vyžití, Nordkette a okolí Innsbrucku vás jistě nezklame. Ba naopak, budete odjíždět nadšeni.  

Text: Michal Bařinka
Foto: Tirol Werbung, Hans Herbig, Bert Heinzlmeier, Jens Schwarz, Holger Gassler