České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Nabídka kombinovaného členství v ČHS a OEAV od 21. 1. 2010

K 21. 1. 2010 vstoupila v platnost Smlouva o kombinovaném členství v ČHS a OEAV, která je určena členům ČHS. Smluvními partnery jsou ČHS a společnost ALPY. ALPY je dlouholetý zástupce a reprezentant OEAV v ČR, sekce 608. Na základě této smlouvy mají členové ČHS možnost získat kombinované členství tj. členství v ČHS a v OEAV se všemi výhodami, které členství v OEAV nabízí. Kombinované členství vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5 ve výši, která je uvedena v příloze č. 2 smlouvy.
ALPY bude pro členy ČHS zajišťovat plný servis a poradenství při nehodách kdekoliv na celém světě ve stejném rozsahu jako u členů OEAV. Pro členství v OEAV na rok 2010 platí podmínky uvedené v katalogu Alpský klub - Alpenverein 2010 a na stránkách www.alpenverein.cz.
Členové ČHS, kteří uhradili členský příspěvek ČHS na rok 2010 před termínem uzavření této smlouvy, nemohou kombinované členství získat. Členům ČHS, kteří se stali členy OEAV na rok 2010 před termínem uzavření této smlouvy nebudou členské příspěvky ani jejich část vráceny. Kombinované členství za níže uvedených podmínek nemohou získat členové OEAV, kteří členství v OEAV na rok 2010 uhradili před 21. 1. 2010. Nabídka kombinovaného členství neplatí pro rodiny a rodinné členství.
Členové ČHS, kteří se stanou členy OEAV na základě této smlouvy, mají možnost získat celoroční předplatné časopisu lidé&HORY na rok 2010 za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.

Poznámka:
Komentář předsedy ČHS Ing. Zdeňka Hrubého o tom, proč první smlouva pro členy ČHS o členství v ČHS a v OEAV, která měla platit k 1. 12. 2009, nakonec nevstoupila v platnost, najdete ZDE.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o kombinovaném členství v ČHS a v OEAV

1. Výše příspěvků za kombinované členství v ČHS a v OEAVna rok 2010
Kategorie        Rok narození            Výše příspěvků

A             1951 - 1984                        1550 Kč
A            1950                                     1500 Kč
B            1949 a starší                      1250 Kč
B            1985 - 1990                         1350 Kč
B            1991                                     1300 Kč

Děti a mládež        1992 a ml.           750 Kč

2. Kombinované členství ČHS + OEAV a časopis lidé&HORY na rok 2010
Kategorie        Rok narození            Výše příspěvků

A             1951 - 1984                       1850 Kč
A            1950                                     1800 Kč
B            1949 a starší                      1550 Kč
B            1985 - 1990                        1650 Kč

B            1991                                     1600 Kč