České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Maďaři první na vrcholu Bondit Peaku

Do méně známých částí údolí Hushe a Nangmah vyrazila letos čtyřčlenná výprava maďarských horolezců. Skupina financovaná maďarskou federací horolezectví a sportovního lezení přiletěla do Pákistánu 25. června a hned vzápětí se vydala do hor. Jejich cílem byly výstupy na dosud nevylezené vrcholy v jižní části pohoří Karakoram. Soustředili se na málo prozkoumanou oblast v údolí Hushe v oblasti sedmitisícovky Mašerbrum. 


Bondit Peak. Foto Viktor Agoston

Již tři dny po příletu dorazila celé čtveřice ve složení Viktor Agoston, Bence Kerekes, Marton Nagy a Laszlo Szasz do základního tábora pod sedmitisícovkou K6, který se nachází ve výšce asi 4000 metrů. Již první aklimatizační výstup byl velmi zajímavý, za cíl si vybrali výstup severovýchodní stěnou dosud nepojmenovaného vrcholu. Po jednom bivaku ve výšce 4800 metrů dosáhli 2. července vrcholu, který podle GPS měří 5412 metrů. Převýšení vylezené cesty dosahuje 600 metrů a sklon v nejstrmější pasáži je 50 stupňů. Novou linii Maďaři pojmenovali Hungarian Dances, tedy Maďarské tance, a pro dosud bezejmenný vrchol navrhují pojmenování Amanat Brak. 


Členové úspěšného maďarského týmu. Foto Viktor Agoston

Poté se pokusili ještě vystoupit na další nepojmenovaný vrchol na severní straně údolí Nangmah. Tentokrát však úspěšní nebyli, neboť je po vylezení dvanácti délek donutila ustoupit silná bouře. Absolvovali tedy ještě další aklimatizační výstup do předsunutého základního tábora K6 ve výšce 5300 metrů. Pak se opět zhoršilo počasí a skupina se proto přesunula až do osady Khande ve výšce 2900 m. Zde díky špatnému počasí zůstali až do 17. července. 


Náročný přístup přes ledovec. Foto Viktor Agoston

Věděli ale, že pak bude následovat „okno“ s příznivými povětrnostními podmínkami. 17. 7. se vydali na cestu z Khande zpět do hor. Jejich cílem byl výstup na dosud nezdolaný vrchol Bondit Peak, který má podle map asi 5780 metrů. Maďaři se rozhodli pro výstup čistě alpským stylem, z vesnice si s sebou nevzali ani kuchaře a vše potřebné si nesli na zádech.


Členové týmu zhruba 5500 metrů vysoko. Foto Vikto Agoston

Již 17. července založili základní tábor ve výšce 4100 metrů a hned následující den vyrazili. 18. 7. se dostali až do 5100 metrů, kde strávili první noc. Druhý den postoupili o dalších 400 výškových metrů. Z místa druhého bivaku pak třetí den dosáhli vrcholu, to bylo 20. července ve 12:45. Počasí bylo příznivé. Bylo ale teplo a proto museli před zahájením sestupu čtyři hodiny čekat, dokud sníh znovu neztvrdne. Do stanu, který nechali 5500 metrů vysoko se vrátili ve dvě hodiny v noci, po 23 hodinách lezení. 21. července sestoupili do 5100 metrů a následující den poté až zpět do Khande.


Na vrcholu. Foto Viktor Agoston

Podle zjištění maďarského týmu měří Bondit Peka 5980 metrů. Vylezená cesta vede po severovýchodním hřebenu, má převýšení 1500 metrů a sklon až 80 stupňů. Lezci linii, která vede převážně po sněhu a ledu,  ocenili jako WI 4, TD. Přístup po ledovci ztěžuje hledání vhodné cesty a to představuje i nemalé riziko. Podle vyjádření maďarského týmu měli z úspěchu radost i místní obyvatelé a pro samotné horolezce jde o splněný sen. Ačkoliv již mají množství zkušeností z vyšších hor, v Pákistánu byli poprvé, dle jejich slov však určitě ne naposledy. 


Vylezená cesta. Foto Viktor Agoston


Detail horní části cesty. Foto Viktor Agoston

Text: VŠ
Zdroje: planetmountain.com, explorersweb.com