České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Kontakt / O nás

Adresa redakce:
lidé&HORY
Štefánikova 63
150 00 Praha 5

tel.: +420 257 328 388
fax.: +420 257 324 265
e-mail: lideahory@lideahory.cz
url: http://www.lideahory.cz

 

Pár vět o nás:

Časopis lidé&Hory je celobarevný dvouměsíčník o rozsahu 84 stran, který osloví všechny sportovce, jejichž hřištěm je svět hor a skal. Hlavním cílem časopisu je čtenáře pobavit a zároveň mu předat cenné informace, které využije v praxi.

TÉMA

Uprostřed každého čísla je vložené šestnáctistránkové hlavní téma, které podrobně charakterizuje horskou skupinu, oblast, popř. sportovní disciplínu.

ČLÁNKY

Dalšími pravidelnými rubrikami a tématy jsou světové vrcholy, výstupy stěn, historie a současnost horských chat, skialpové túry, průvodce po domácích horolezeckých terénech, metodika a další. Obsah doplňují reportáže z aktuálních expedic, portréty horolezců, aktuality ze světa horolezectví, představení nových produktů na trhu a testy outdoorového vybavení.

INFO

Kromě čtivých příběhů obsahuje každé číslo velmi hodnotné praktické informace, které čtenáři využijí při plánování túr nebo i během jejich průběhu. Uprostřed každého výtisku je vloženo osm kartiček s návrhy nejrůznějších túr - turistika, vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus, sněžnice, bike&hike, MTB.

 

Registrace:
MK ČR E 13750
ISSN 12139459

Vydavatel a držitel autorských práv k časopisu LIDÉ&HORY, s.r.o., IČ 26706440
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Právo na redakční úpravu rukopisů a dopisů čtenářů vyhrazeno.