České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Extrémní prvosjezd severní stěnou Mt. Blancu Edmonda Joyeusaze

V pondělí 25.5.2020 uskutečnil 62-letý horský vůdce z italského Courmayeur Edmond Joyeusaz extrémní a ohromující prvosjezd nebezpečnou severní stěnou (Brenva Face) Mt. Blancu. Linie sjezdu kopírovala první výstupovou cestu, kterou v roce 1979 úspěšně vylezli Gianni Comino a Gian Carlo Grassi. Edmond sjel na lyžích 1500 výškových metrů až k patě pilíře Pilier d’Angle, sklon svahu dosahoval místy až 65°, v průběhu sjezdu byl nucen na 3 místech slanit.

„Na sedlo Col della Brenva jsem se nechal dopravit vrtulníkem. Zvolil jsem tuto možnost, neboť jsem se díky zákazu vycházení nemohl dostatečně fyzicky připravit na výstup tak, aby mi zbylo dostatek fyzických i psychických sil potřebných pro samotný sjezd“, prohlásil Edmond.

Ze sedla Col della Brenva vystoupil Edmond na vrchol Mt. Blancu, odkud začal svůj náročný sjezd severní stěnou.

 

Text: OJ
Zdroj: planetmountain.com
Foto: Edmond Joyeusaz