České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Druhá cesta obtížnosti 9c?

Prozatím jedinou cestou obtížnosti 9c zůstává Silence v norském Flatangeru. Jeden čas se sice zdálo, že by druhou linií této kategorie mohla být Bibliographie v oblasti Céüse ve Francii vylezená poprvé Alexem Megosem. Avšak italský lezec Stefano Ghisolfi při prvním opakování cesty snížil klasifikaci na 9b+, s čímž nakonec souhlasil i Megos. Ghisolfi totiž objevil jiný, jednodušší způsob výstupu.


Skály ve Verdunském kaňonu. Foto planetmountain

Nyní se zdá, že by možná snad mohla být další cesta 9c na světě. Vyrovnat Silence by mohla cesta nazvaná DNA, jež se nachází ve francouzské jeskyni La Ramirole, kterou bychom našli nedaleko slavného kaňonu řeky Verdun. O přelez obtížné linie se postaral domácí lezec Seb Bouin, který již vylezl více než 20 cest obtížnosti 9a+ a vyšší. 

Podle Bouinova vyjádření trvala práce na cestě 150 dní během tří let a potřeboval zhruba 250 pokusů, což je výrazně více než vyžadovala výše zmíněná Bibliographie. Úspěch proto samotného Bouina poněkud překvapil: „Když jsem se dostal nahoru, úplně jsem tomu nerozuměl. Měl jsem mnoho pochybností a bál jsem se, že v posledních metrech a při posledních pohybech spadnu. A najednou jsem tam byl. Projekt byl dokončen. Stále je těžké tomu uvěřit.“


Bouin odpočívá v průběhu výstupu. Foto Lena Drapella

Ačkoliv se může zdát možné hodnocení 9c jako velmi troufalé, sám Bouin je dosti opatrný. Podle něj existují dvě možnosti, buď má cesta obtížnost 9b+ nebo 9c. Dosud se však o definitivní klasifikaci nerozhodl. Uvedl, že musí s chladnou hlavou zvážit všechny alternativy a parametry, do hry tak vstoupí třeba styl lezení nebo čas strávený při nacvičování. Pokusí se rovněž cestu srovnat s jinými výstupy.

Současně prohlásil, že místní skála mu vyhovovala více než materiál v cestě Bibliographie, což vzhledem k nutnosti delší přípravy může značit vyšší obtížnost. Dodává však, že si rozhodně nechce nárokovat titul nejlepšího lezce na světě. Vyzývá proto další špičkové lezce, aby do Francie přijeli a pokusili se cestu vylézt. Poté může dojít ještě k úpravám klasifikace cesty, tedy nejpravděpodobněji jejímu snížení.  


Seb Bouin v cestě DNA. Foto Lena Drapella a Black Diamond

Text: VŠ
Zdroje: explorersweb.com, planetmountain.com