České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Clemens Matt, nový generální sekretář rakouského Alpenvereinu, pro lidé&HORY

Clemensi,
dne 24. října 2020 ses stal generálním sekretářem ÖAV a nahradil zde Roberta Renzlera. Byl jsi jedním z cca 100 zájemců, kteří se v roce 2019 přihlásili na tuto pozici. Můžeš čtenářům lidé&HORY naznačit jak výběrové řízení probíhalo?

Již dlouhá léta platí, že o pracovní místa na sekretariátu rakouského Alpenvereinu je velký zájem. Stejně tak to platí i o funkcích, na které se vyhlašují výběrová řízení. To ukazuje, že Alpenverein je atraktivním a vyhledávaným zaměstnavatelem. O pozici generálního tajemníka se opravdu ucházelo asi 100 zájemců a výběr probíhal v několika fázích. Komise složená ze zástupců vedení ÖAV v závěru volila mezi pěti nejvhodnějšími adepty. Jsem rád, že jsem postoupil do finále a že jsem toto místo získal právě já.

Při svém nástupu do pozice generálního sekretáře jsi potvrdil, že ÖAV bude i nadále „ochráncem Alp“. Co to vlastně znamená?
Reakce na tuto otázku by byla příliš rozsáhlá. Odpovím tedy jednoduše a doufám, že to bude srozumitelné. Alpy jsou úžasný region s velkým množstvím přírodních, geologických, historických a kulturních mimořádností. Jsou i místem rozsáhlých projektů a investic, z nichž mnohé mají nedobrý vliv na horskou přírodu a životní prostředí. Proto se musí Alpenverein k těmto významným a pro budoucnost celé oblasti důležitým otázkám vyjadřovat. Ekonomické zájmy investorů nejsou zvláště v posledním období slučitelné se zachováním života a původnosti Alp. Role „obhájce Alp“ je a musí být tedy součástí všech aktivit Alpenvereinu. Tento úkol je pro mne opravdu velkou výzvou.

Rok 2020 byl velmi nepříznivý, volnočasové aktivity byly pozastaveny nebo výrazně omezeny. Dokážeš již v tomto okamžiku uvést vliv pandemie na členskou základnu, a jak se např. změnil počet členů ÖAV?
Jaký dopad bude mít současná situace na budoucí vývoj, není jednoduché předvídat. Jen dodám, že i přes omezení volnočasových aktivit na poměrně dlouhé období zájem o členství neopadl. V roce 2020 jsme dokonce zaznamenali nepatrný nárůst členské základny. Určitě na to měla vliv i poměrně masivní kampaň „Nejlepší dovolená je dovolená u nás doma“. I když koronavirus působí na naši činnost, tato akce aktivovala hodně spoluobčanů ke vstupu do řad Alpenvereinu.

Podle ÖAV byla letní sezóna 2020, co se týká horských chat, oproti původním skeptickým prognózám docela úspěšná. Počet návštěvníků se dokonce přiblížil rekordním údajům z roku 2019. Můžeš tyto informace doplnit?
Ano, máš pravdu. Rok 2020 znamenal pro mnoho našich objektů dobrou sezónu, velký zájem vykázaly především ty snadno dostupné. Naopak chaty nacházející se v obtížnějších polohách, zejména ty v blízkosti ledovců nebo ve vrcholových partiích hor, poznamenal značný pokles návštěvnosti. Patří sem i objekty, na kterých se v posledních letech konaly různé druhy vzdělávacích kurzů Alpenvereinu.


Jaké jsou tvé další vize pro směrování a programovou náplň ÖAV? Které myšlenky a cíle budeš preferovat a prosazovat?
V současné době pracujeme s celým týmem na množství nových projektů. Jedním z nejdůležitějších a pro budoucnost významných témat je koncepce digitalizace činnosti ÖAV. Jako vzrušující výzvu vnímám především propojení všech historických a současných struktur našich rozsáhlých aktivit a jejich zpřístupnění všem složkám a členům Alpenvereinu. Sem patří nejen web či Alpenvereinaktiv a jeho další funkcionality, ale i zajímavé nástroje a aplikace, které by měly rozšířit tyto informační platformy. Usnadní to také komunikaci uvnitř hnutí a zjednoduší bezpečné provádění všech druhů činností v horách, a to při zachování respektu k přírodě.
Jednou z mých priorit bude určitě růst členské základny. Z tohoto důvodu je důležité posílit komunikaci nejen v rámci Alpenvereinu, ale i zintenzivnit a rozšířit spolupráci s našimi společenskými a politickými strukturami. Rád bych, aby myšlenky naší organizace a výhody členství v ní přilákaly i zájemce z okolí Rakouska.

Děkuji za tvé odpovědi
Ladislav Jirásko

Text a překlad: Ladislav Jirásko
Foto: Clemens Matt