České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Auguille du Plan Mystery - nová cesta Ondreje Húserky a Evy Milovské

Ve dnech 21. až 22. února zvládli slovenští horolezci Ondřej Húserka a Eva Milovská výstup po nové cestě Mystery (85 °, M8, C1, 600 m, 15 lanových délek) na Aiguille du Plan v masivu Mont Blanc. Zkrácený popis výstupu od Ondreje Húserky:

„Ti, kteří hledají, často najdou. S Evkou se mi podařilo objevit nádhernou linii na západní straně Aiguille du Plan a to mezi cestami Voie Gabarrou - Picard Deyme a Voie Fontaine. Studoval jsem všechny dostupné průvodce a toposchemata a proto pro mne zůstává záhadou, že taková linie dosud nebyla objevena. Jedná se o krásný kuloár, který pokračuje finální 200 metrů vysokou čelní stěnou. Ta plně vyzkoušela naše mixové lezecké schopnosti.

Vyrazili jsme brzy ráno z Refuge du Plan de l'Aiguille. Přístup bez lyží nebyla žádná zábava, lézt jsme začali asi až v 8.00 hodin. I když nebyly zrovna ideální podmínky, podařilo se nám první den zvládnout 8 lanových délek. Pak následoval bivak na velkém sněhovém poli. Následující ráno jsme pokračovali v lezení, cesta dál vedla po strmé skalní bariéře.

Moje motivace vylézt celou cestu free mě opustila asi 20 metrů pod horním koncem čelní stěny. Poslední úsek totiž tvořila jen volná skála. Neměli jsme v těchto místech čas hledat novou variantu a tak jsem ukončil pokus o free výstup přechodem do převislé spáry. Cesta touto spárou byla dlouhá asi 20 m, byla to poslední lanová délka našeho výstupu. Následující traverz z vrcholu Aiguille du Plan hlubokým sněhem na Aiguille du Midi za větru 70 km/h byl opravdu vyčerpávající. Jsem velmi rád, že naše alpské dobrodružství skončilo úspěšně.“


Mystery na Aiguille du Plan, Mont Blanc, 12 lanová délka


Mystery na Aiguille du Plan, Mont Blanc, sněhový kuloár ve střední části cesty


traverz z Aiguille du Plan hlubokým sněhem na Aiguille du Midi


topo cesty Mystery na Aiguille du Plan


10 lanová délka


Eva Milovská a Ondrej Húserka

Zdroj: planetmountain.com
Foto: Ondrej Húserka, Evka Milovská
Text: LJ